úvodem

Úvodní slovo

28.08.2009 - redakce

Mgr. Taťána Nersesjan

Zdravím všechny čtenáře " Okna do kraje".
Jsem vděčná za příležitost oslovit Vás hned v úvodu zářijového vydání a zároveň popřát všem "školou povinným" i jejich učitelům úspěšný školní rok plný nejen skvělých studijních výsledků, ale i příjemné a přátelské atmosféry tak, aby šok z konce prázdnin nebyl příliš velký.
Vám všem, kteří se po dovolených vracíte zpět na pracoviště, přeji, aby se Vám dařilo a síly nasbírané u moře, na horách či jinde v přírodě Vám vydržely co nejdéle. Všichni asi tušíme, že vzhledem ke složité ekonomické situaci je budeme potřebovat.
Stejně jako většina firem a domácností, pociťuje dopady krize také krajský úřad a v rámci sestavování rozpočtu na rok 2010 musí hledat a najít možnosti, kde, jak a na čem ušetřit tak, aby to bolelo co nejméně. Kraj bude také samozřejmě v rámci svých možností pokračovat v přijímání opatření ke zmírnění dopadů hospodářské krize. Zdá se, že nás v poslední době zkouší a trápí jak ekonomické, tak i přírodní síly a nepropadat smutku a zoufalství je pak někdy nad síly lidské. Vím, že třebaže je náš kraj rozmanitý, lidé jsou v něm všude stejně dobří a přes mnohou nepřízeň osudu nám pomůže se přenést pocit lidské sounáležitosti v duchu moudra "V nouzi poznáš přítele".
Takže s přáním co nejlepších přátel se s Vámi loučím a těším se brzy na shledanou.

Mgr. Taťána Nersesjan
členka Rady Zlínského kraje

P.S. Dobrá zpráva je, že v oblasti sociálních služeb jako jsou například domovy pro seniory či zdravotně postižené se krize a katastrofický scénář podařilo alespoň na období roku 2009 zažehnat a na odboru sociálních věcí krajského úřadu se momentálně pilně pracuje na co nejrychlejším rozdělení dotací, a to jak ze státního, tak i z krajského rozpočtu. Horší zpráva je, že příští rok ve financování sociálních služeb ze státního rozpočtu očekáváme ještě komplikovanější situaci, než letos.
P.P.S. Skalní čtenáři Okna si zajisté hned povšimli grafických změn v magazínu, který si chce zachovat svou tvář a zároveň se stát přitažlivějším a usilovat tak o zájem a přízeň co největšího počtu čtenářů v našem kraji. Hlavním důvodem je to, že možnost sdělování informací a komunikace s veřejností má pro krajskou samosprávu a krajský úřad zásadní význam.

Čtenost článku: 520

<<zpět