zpravodajství

Zlínská teplárna vyrábí čistou energii

18.06.2009 - redakce

Nové zařízení teplárny. | foto: Vojtěch Cekota

Zlínský kraj – Mezi progresivní výrobce tepla, kteří využívají ekologická paliva z obnovitelných zdrojů, se na začátku letošního června zařadila také zlínská teplárna. V jednom ze dvou jejích moderních fluidních kotlů se nyní bude spalovat kromě uhlí také dřevní odpad.
Technická úprava na zařízení fluidního kotle, která přišla teplárnu asi na 60 milionů korun, umožňuje spalovat společně s uhlím také biomasu. Teplárna bude ročně spalovat přibližně 30.000 tun štěpky a dřevního odpadu z pil, především z oblasti Velkých Karlovic, ale i z nejbližšího okolí Zlína. Ušetří se tím asi 25.000 tun hnědého uhlí, přičemž se do ovzduší dostane při výrobě stejného množství tepla o 20.000 tun skleníkového plynu oxidu uhličitého méně. Biomasa zajistí asi 11 procent výkonu kotle.
Pro zlínskou teplárnu není tato úprava prvním krokem k ekologizaci provozu. Už před několika lety byl vybudován plynovod, kterým se do teplárny přivádí a v kotlích spaluje bioplyn z městské skládky Suchý důl.
Ve Zlínském kraji už se v minulých letech vydali podobnou cestou i v některých dalších obcích. Bioenergetické centrum zásobuje teplem a teplou vodou domácnosti v Roštíně. Energii získává spalováním slámy. Biomasu spaluje také výtopna v Hostětíně nebo kotelna na sídlišti Malé Pole ve Slavičíně. (vc)

Čtenost článku: 667

<<zpět