zpravodajství

Kraj má opatření na zmírnění krize

25.05.2009 - redakce

Z jednání pracovní komise. | foto: Petr Zákutný

Zlínský kraj – Celosvětová ekonomická recese má své dopady i na Zlínsku. Firmám ubývá zakázek, některé musejí snižovat počty pracovníků. Míra nezaměstnanosti dosáhla na konci dubna ve Zlínském kraji hodnoty 8,8 procenta.
Celkem devět základních opatření pro boj s krizí schválila koncem dubna zvláštní pracovní komise, kterou kraj pro boj s následky krize vytvořil. "Přijatá opatření, která byla schválena ve shodě představitelů veřejné správy, úřadů práce, vysokého školství, zaměstnavatelů i odborů, vychází ze tří základních předpokladů. Těmi jsou udržení zaměstnanosti, zvyšování kvalifikace zaměstnanců a zvýšení veřejných investic. Realizací konkrétních opatření v těchto oblastech budeme schopni zmírňovat dopady krize v regionu," uvedl hejtman Stanislav Mišák.
(1) Jedním z opatření je změna investiční politiky. Měly by být preferovány a co nejvíce urychleny investiční akce, které zvýší zaměstnanost ve stavebnictví a navazujících odvětvích. (2) Bude rozšířeno portfolio podpory učňovských oborů a řemesel. (3) Strategická průmyslová zóna Holešov bude nabízet plochy "na míru" potenciálním investorům, bez ohledu na současnou parcelaci zóny. Důraz bude kladem na investory v perspektivních oborech, ve kterých vznikají nová pracovní místa. (4) Energetická agentura Zlínského kraje aktivuje svou činnost tak, aby se navýšily finanční prostředky, které jsou dostupné z EU a státního rozpočtu pro podporu snižování energetické náročnosti budov, s cílem snížení provozních nákladů a vytváření pracovních míst ve stavebnictví a navazujících odvětvích.
Další opatření (5) se vztahuje ke krajské společnosti Regionální podpůrný zdroj. Bude zpracována analýza specifických nástrojů podpory malého a středního podnikání v období hospodářské krize, bude urychleno spuštění programu Podpora EU a budou zajištěny finanční prostředky na jeho realizaci. (6) Bude zapotřebí zefektivnit způsob administrace podpor Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava. Budou preferovány projekty s urychleným čerpáním. (7) Kontaktní centrum pro východní trhy pomůže firmám při nalézání odbytišť výrobků. (8) Centrála cestovního ruchu Východní Moravy povede kampaň k přilákání návštěvníků do Zlínského kraje, když budou turisté preferovat levnější domácí dovolenou před dražší zahraniční. Bude spolupracovat s majiteli ubytovacích kapacit. (9) V rámci odboru strategického rozvoje kraje bude vyčleněn pracovník pro posílení absorpční kapacity kraje. Pomůže podnikatelským subjektům při vyhledávání vhodných programů podpory, při zpracování projektové žádosti a administraci projektů.(vc)

Čtenost článku: 599

<<zpět