úvodem

Úvodní slovo

29.04.2009 - redakce

MVDr. Stanislav Mišák

Vážení občané,

to nám ten čas ale utíká… Koncem března ještě "ladovská" zima, hned potom bujné jaro, v dubnu spíše letní, než typické aprílové počasí. Ještě máme ve vzpomínkách po delší době opravdu zelené a svěží Velikonoce a je tu květen. Příroda je v plném rozpuku. Škoda jen, že s takovou proměnou nemůžeme počítat i v naší ekonomice.
Přesto se ale můžeme těšit třeba na to, že vyrazíme do přírody, nebo že využijeme bohaté nabídky kulturních, sportovních či zábavních akcí, které na mnoha místech našeho regionu organizují pro věc zapálení lidé v rámci nejrůznějších obecních, spolkových a zájmových aktivit.
Příležitostí k setkání – s kulturou a především s lidmi, kteří ji vytvářejí – budeme mít v nadcházejícím čase nespočet, a tak jich využijme. Rád bych Vás pozval namátkou například na tradiční divadelní festival Setkání 2009 Stretnutie, který s podporou Zlínského kraje připravuje Městské divadlo ve Zlíně, na blížící se Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež, ale také třeba na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o nejpozoruhodnější počin v oblasti celokrajského stavebnictví za rok 2008, které se uskuteční v Uherském Hradišti, či na některou z těch mnoha akcí konaných na území celého našeho regionu i bez oficiální záštity Zlínského kraje, přesto s obrovským úsilím a nadšením pořadatelů.
Bez povšimnutí bychom neměli nechat ani hned ten první květnový den – Svátek práce. Právě nyní v době krize, která se nevyhnula ani naší republice, mějme na paměti, že si musíme vážit práce, tvořivosti lidí. Nesmíme například připustit devalvování manuálních profesí. Važme si každé kvalitně odvedené práce a každého jednotlivce, který ve svém oboru vytváří hodnoty a to i na pozicích z dnešního úhlu pohledu zdánlivě málo prestižních.
Současná společnost jakoby výkony těchto lidí přehlížela, když vyzdvihuje především manažery velkých společností, bank… Ale zásadní otázka dneška zní: Kdo zavinil současnou krizi a kdo za ni nese zodpovědnost a kdo ještě dlouho bude negativně pociťovat její důsledky? A proto je důležité si uvědomit, že Svátek práce má celosvětový význam, což platí dvojnásobně při dnešní globalizované ekonomice.
Než si ale začneme s květnovým diářem v ruce plánovat, co si vybereme z té nepřeberné škály možností a zážitků, věnujme prosím, vzpomínku na dobu před šedesáti čtyřmi lety, kdy končilo jedno z nejhorších období v dějinách lidstva. Tento čas totiž ve mně evokuje vzpomínky na chvíle v dětství, trávené s dědečkem, který prošel hrůzami koncentračního tábora v Dachau.
Při pohledu na současné dění kolem nás jsem proto o to více přesvědčen, že nesmíme zapomínat na příčinu válených hrůz a současně mít na paměti, odkud přišla svoboda. Uctěme ve svých myslích památku těch, kteří za naši svobodu položili své životy, vojáků na frontách, účastníků zahraničního a domácího odboje.
Nepropadejme iluzornímu dojmu, že tato smutná etapa historie je už jednou provždy za námi. Extrémistické tendence, které jsou ve světě i v naší zemi stále nebezpečně živé, by pro nás měly být apelem ke zodpovědnosti za hodnoty těžce vykoupené lidskými tragédiemi mnoha našich předků. Dobrou historickou pamětí postavme hráz snahám přepisovat dějiny.
Važme si míru, svobody, demokracie a važme si také úžasného daru života. Buďme za něj vděčni a nezapomeňme za něj druhou májovou neděli poděkovat všem našim maminkám.
Přeji Vám šťastně prožitý máj a hodně lásky, která k tomuto měsíci neodmyslitelně patří.

Čtenost článku: 535

<<zpět