úvodem

Slovo hejtmana

27.01.2009 - redakce

MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje

Vážení občané,

náš měsíčník Okno do kraje má stanovenou grafickou úpravu, jejíž součástí je i úvodník. Vzhledem k tomu, že se píše dost v předstihu, tak se píše nadčasově. Ovšem v současné, velmi hektické době to je problém, protože až jej budete číst, může být i neaktuální. Tento úvodník píši v době, kdy celá Evropa, ve které Česká republika předsedá Evropské unii, řeší dodávky plynu z Ruska přes Ukrajinu. Jen doufám, že až tyto řádky budete číst, bude tento problém jen smutnou minulostí a s dodávkami plynu již nebudou potíže.
Co, žel, nebude minulostí, je nastupující hospodářská krize. Naše ekonomika je velmi otevřená a mnoho firem vlastní majitelé žijící mimo Českou republiku. Je zjevné, že se snaží zmírnit dopad krize ve svých mateřských zemích ve prospěch tam firem majících, na úkor firem, které vlastní v naší zemi.
I my jsme si kladli na kraji otázku, jak zmírnit dopad této ne běžné cyklické krize na náš Zlínský kraj. Jednou z cest je co nejvíce zapojit veřejné finanční prostředky do investic, které podporují rozvoj, to je například do komunikací, do podpory vědy a výzkumu, znalostní ekonomiky, ale i do zdravotnictví, školství, sociálních služeb atd. Toto bylo také tématem při setkání členů Rady Zlínského kraje s eurokomisařem Dr. Vladimírem Špidlou, který se rovněž setkal se členy pléna Rady hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje ve čtvrtek 22. ledna. Jednání s eurokomisařem V. Špidlou se konalo při příležitosti neformálního setkání ministrů práce a sociálních věcí zemí EU v Luhačovicích ve dnech 22. až 24. ledna. Toto setkání se konalo jako první z pěti takto organizovaných mimopražských jednání ministrů 27 zemí Evropské unie v České republice v rámci předsednictví České republiky Evropské unii.
Pro Zlínský kraj je setkání ministrů v Luhačovicích příležitostí více zviditelnit náš kraj. Setkání řady evropských politiků a úředníků jsme se rozhodli pojmout také jako příležitost k propagaci Východní Moravy jako atraktivního turistického cíle a k posílení povědomí o našem rozmanitém regionu. Ukázat to nejlepší, co s ohledem na rozmanitost kraje a naše tradice či gastronomii můžeme nabídnout. Podpora rozvoje cestovního ruchu jako jednoho z důležitých ekonomických odvětví, které navíc podporujeme také z Regionálního operačního programu, patří mezi jednu z našich priorit. Také proto jsme na nejvýznamnějším domácím veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2009 v Brně představili několik dnů před setkáním ministrů EU naše nové propagační tiskoviny a aktivity, které mají přispět k dalšímu rozvoji turistiky nejen u nás ve Zlínském kraji, ale na celé rozmanité Moravě.

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman

Čtenost článku: 576

<<zpět