zpravodajství

Zprávičky z kraje

02.01.2009 - redakce

Samari poslalo kamion obilí na Ukrajinu
Zlín
– Deset tun potravinářské pšenice poslalo na Ukrajinu zlínské humanitární sdružení Samari. Dar je určen pro obyvatele země, kteří jsou postiženi loňskými letními povodněmi. Dobrovolníci sdružení mají k Ukrajině blízký vztah zejména díky brigádě ve městě Vinogradov, kde v roce 2008 za 14 dní kompletně opravili čtyři pokoje kardiologického oddělení tamní nemocnice. Celková hodnota jejich práce přesáhla částku 430.000 korun. Letní povodeň znamenala pro část Ukrajiny katastrofu. Živel strhnul 800 mostů, voda zaplavila 1.400 hektarů pšenice a poničila 900 kilometrů silnic. Zlínské sdružení nedávno odstartovalo nový humanitární projekt nazvaný Samari sýpka, jehož znakem je pytlíček s obilím. Ten má symbolizovat smysl pravidelného odkládání malých částek, z nichž může být po čase plný pytel prostředků, které mohou pomoci potřebným.

Vsetínští dobrovolní hasiči si připsali desítky úspěšných zásahů
Vsetín
– Více než čtyřicet zásahů mají na svém kontě vsetínští dobrovolní hasiči za loňský rok. Sbor dobrovolných hasičů zasahoval u šestadvaceti požárů, devíti dopravních nehod a osmi živelných pohrom. Většinou se jednalo o lesní požáry nebo požáry vzniklé v důsledku vypalování trávy, další z častých výjezdů byly z důvodu čerpání vody ze sklepů při zvýšené hladině vody v místních tocích. Ve Vsetíně působí čtyři jednotky sboru dobrovolných hasičů, jejichž úkolem je provádět hašení požárů a záchranné práce při mimořádných událostech. Na jejich činnost putovalo loni z rozpočtu města Vsetín téměř 700.000 korun, dalších 55.000 poskytl Zlínský kraj.

Onkologická vyšetření budou ve zlínské nemocnici pro pacienty příjemnější
Zlín
– Pracoviště s CT simulátorem v Onkologickém centru Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně je od konce listopadu jako jediné v České republice vybaveno dynamickým osvětlením AmbiScene, jež nemocnici darovala firma Philips. Díky technologii 22 speciálních LED svítidel napájených třemi speciálními zdroji lze v místnosti nastavit barvu, kontrast, frekvenci a intenzitu osvětlení. Pro onkologicky nemocné pacienty se tak zvýší komfort při vyšetření. Pacient si může sám určit, zda chce mít místnost laděnou do pastelové barvy žluté, modré, zelené, oranžové nebo jiné. CT simulátor slouží pro zaměření ozařovaných objemů. Pacient musí někdy 30 až 40 minut ležet v určité poloze zcela bez pohybu a přímé běžné osvětlení pro něho bývá často nepříjemné. Barevné osvětlení mu má dobu vyšetření zpříjemnit a zároveň ho zklidnit. Pro každé ozáření musí být pacient ve stejné poloze. Když bude díky osvětlení klidnější, provedou lékaři simulaci lépe.

V Beskydech vznikla nová přírodní rezervace
Zlínský kraj
– Počátkem prosince vešlo v platnost nařízení Správy CHKO Beskydy, kterým byla zřízena nová přírodní rezervace Makyta. Rezervace se nachází na severních svazích stejnojmenné hory v Javorníkách, přímo na hranici se SR. V moravské části pohoří Javorníků dosud chyběla rezervace rozsáhlejší výměry, která by byla útočištěm větších populací vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Na základě dlouhodobých podrobných biologických průzkumů bylo proto vybráno území s poměrně zachovalou plochou horských bukových lesů. Tamní lesní porosty s měsíčnicí vytrvalou jsou vůbec nejrozsáhlejším komplexem zachovalého suťového lesa v oblasti Javorníků a Vsetínských vrchů. Území má rovněž význam pro výskyt chráněných a vzácných rostlin. Vyskytuje se tam kapradina Braunova, sněženka předjarní nebo česnek medvědí a hnízdí tam celá řada ohrožených a vzácných ptačích druhů, jako je například strakapoud bělohřbetý, lejsek malý nebo holub doupňák. Rezervace je také trvalým biotopem rysa ostrovida a svou přímou návazností na slovenská pohoří tvoří vhodný biotop i pro ostatní velké šelmy - medvěda hnědého a vlka. Území je návštěvníkům přístupné po červeně značené turistické stezce vedoucí z Papajského sedla směrem na Pulčínské skály, značeno bude na jaře 2009. Nová přírodní rezervace Makyta má rozlohu bezmála 187 hektarů.

Čtenost článku: 563

<<zpět