informace krajského úřadu

Opět si připomínáme Světový den boje proti AIDS

01.12.2008 - redakce

Běžným kontaktem se virus nepřenáší. | foto: Ivo HercíkUžitečné kontakty

První prosinec se stal Světovým dnem boje proti AIDS. Počet nakažených roste čím dál tím rychleji. Za posledních 5 let se počet nakažených zdvojnásobil. Přitom nejde zdaleka jen o problém zdravotnický, ale zároveň ekonomický a sociální. S rostoucím počtem nakažených a nemocných porostou i celkové finanční nároky. Ty se budou dále zvyšovat s rostoucí délkou života HIV pozitivních. Nejvíce se ale každého z nás po nějaké době dotkne sociální aspekt celého problému. Téměř každý z nás bude postaven před fakt, že má v rodině, mezi přáteli nebo známými někoho HIV pozitivního. A toto je jeden z důvodů, proč bychom měli mít alespoň základní znalosti o této infekci. Snáze pak můžeme čelit předsudkům, fámám a nedorozuměním, které toto onemocnění od začátku provázejí.

HIV/ AIDS ve světě
Dnes žije na světě asi 40 000 000 lidí, kteří jsou HIV pozitivní. Problém HIV/AIDS byl původně objeven v homosexuální menšině, ale v současné době se týká všech.
Jednotlivé části světa mají v šíření této nákazy svá specifika. Na Ukrajině je HIV/AIDS problémem především nitrožilních uživatelů drog, mezi které byla infekce zavlečena, a to i díky nefungujícímu systému výměny použitých jehel a stříkaček.
V rozvojovém světě se nemoc šíří nejčastěji heterosexuálním pohlavním stykem. V subsaharské Africe se tento problém týká osob v produktivním věku a dětí, které se narodí jako HIV pozitivní, nebo sirotků po rodičích zemřelých na AIDS. Ve vyspělém světě, a tedy i u nás, jde menší polovina nákaz virem HIV na vrub heterosexuálnímu přenosu a větší polovina na vrub homosexuálnímu přenosu.

Situace v ČR a v kraji
V České republice bylo koncem srpna 2008 registrováno 1149 HIV pozitivních osob, ve Zlínském kraji je podle posledních dostupných údajů 26 HIV pozitivních lidí. Jde o osoby, které se nechaly otestovat a jsou v péči některého z AIDS center. Odhaduje se, že ve skutečnosti je pozitivních 5x až 10x víc. Pro názornost to znamená, že jeden z tisíce obyvatel ČR by mohl být HIV pozitivní. Je to málo nebo moc? Situace v České republice byla donedávna vcelku příznivá v porovnání s ostatním světem. Co začíná být znepokojující, je zrychlující se trend přibývání nových HIV pozitivních osob v posledních letech.

Průběh onemocnění
Virus HIV pomalu ničí imunitní systém člověka, životně důležitou obranu proti nemocem. Viru trvá i několik let, než zničí imunitní systém natolik, že se rozvine onemocnění AIDS. Do té doby se člověk může cítit zdráv a nemusí vědět, že je virem nakažen, nebo-li je HIV pozitivní. Nepozná to na něm ani jeho okolí.
K projevům onemocnění AIDS dojde až při takovém porušení obranného systému, kdy se nemocný jedinec není schopen bránit proti mikroorganizmům, které se vyskytují zcela běžně a pro zdravého člověka jsou neškodné. Avšak u člověka, jehož imunitní systém je v důsledku nakažení virem HIV velmi poškozen, mohou vyvolat závažné onemocnění. Soubor takových onemocnění se označuje AIDS.
Pokud víme, u naprosté většiny lidí nakažených virem HIV nakonec dojde k rozvoji AIDS. Doba, za jakou k rozvoji nemoci dojde, se však případ od případu liší.
HIV pozitivní zůstává člověk trvale. Prozatím neumíme virus z těla odstranit. Dostupnou léčbou je ale možné množení viru v organismu omezit, zpomalit průběh nákazy a oddálit nástup nemoci AIDS. Při dodržování léčebného režimu mohou lidé infikovaní virem HIV žít téměř plnohodnotným životem, včetně zaměstnání, po dlouhou dobu. Při současných možnostech léčby a při včasném objevení infekce i více než 20 let.

Jak se virus HIV přenáší z jedné osoby na druhou?
V našich podmínkách je nejčastější cestou přenosu pohlavní styk, a proto jsou základní informace určené všem sexuálně aktivním jedincům, nikoli jen mladým lidem, kteří mají většinou informací více než jejich rodiče.
Virus HIV je v dostatečné koncentraci umožňující přenos nákazy pouze v krvi, spermatu, poševním sekretu a v mateřském mléce.

Cesty přenosu nákazy jsou tedy čtyři:

 • nechráněný pohlavní styk, společné používání nesterilních jehel, stříkaček, dalších pomůcek a společných roztoků drogy u narkomanů
 • transfuze krve v zemích, kde krevní konzervy nejsou testovány na virus HIV
 • z matky na dítě během těhotenství, při porodu a kojení.

Virus HIV se nepřenáší:

 • dotykem, podáním ruky, objetím, společenským polibkem nebo případným kontaktem se slzami
 • běžným rodinným či společenským kontaktem
 • na plovárnách nebo na toaletách, ručníky
 • prostřednictvím jídla, jídelních příborů a nádobí
 • kašlem a kýcháním
 • zvířaty nebo bodnutím či poštípáním hmyzem.

Při každodenním kontaktu, ať už pracovním nebo společenském, neexistuje žádné riziko přenosu viru HIV.

HIV pozitivita
A co to pro nakaženého znamená? Po zjištění HIV pozitivity dochází nakažený člověk na pravidelné kontroly do AIDS centra. Léčba se zahajuje až s postupem nemoci. V běžném životě je pro infikovaného důležitá opora rodiny a všech blízkých, dodržování pravidelné životosprávy, dostatek spánku. Nedoporučuje se vrcholově sportovat. Nakažený má chronické onemocnění, se kterým se musí naučit žít. Dál může chodit do zaměstnání v podstatě bez omezení. O své infekci by měl informovat především své sexuální partnery a ošetřujícího lékaře.
Domácí lékárničku je třeba vybavit jednorázovými rukavicemi pro ošetřování zranění nakaženého, jinak se ostatní členové společné domácnosti nakazit nemohou.
Sex lze provozovat pouze po seznámení sexuálního partnera s HIV pozitivitou a pouze s bariérovou ochranou, a to i v případě HIV pozitivity partnera.

Kdy a kde se nechat vyšetřit?
Odběr na HIV by měl provést každý praktický lékař, kožní ambulance, poradny HIV/AIDS při zdravotním ústavu. Podrobnější informace jsou dostupné na stránkách krajské hygienické stanice www.khszlin.cz nebo na celostátních stránkách www.hiv-aids.cz a nebo na bezplatné lince AIDS 800 144 444.

MUDr. Hana Tkadlecová
KHS Zlínského kraje

Čtenost článku: 860

<<zpět