téma měsíce

Dobrovolníci pomáhají bez nároku na mzdu

01.12.2008 - redakce

Dobrovolníci ze Samari často navštěvují seniory.  |  foto: archiv

Setkáváme se s nimi v různých oblastech života společnosti. Ne všechno totiž vyřeší v lidských životech čistě ekonomické vztahy, trh a práce za mzdu. Tam, kde jejich možnosti končí nebo kde jsou velmi omezené, nastupují dobrovolníci. Lidé, kteří dělají něco dobrého pro druhé bez finanční odměny, jen proto, že chtějí pomáhat.

Co je to dobrovolnictví
Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Přitom platí zásada, že dobrovolník by neměl vykonávat práci profesionála a neměl by ani dělat činnosti, do kterých se nikomu nechce.
Častým typem dobrovolnictví je zapojení se do činnosti neziskové organizace, ale mnozí lidé také slouží méně formálně, ať už jednotlivě, nebo jako součást skupiny. Tento typ dobrovolnictví je obtížněji zjistitelný, proto tito dobrovolníci nebývají zahrnováni do výzkumů a statistik.
V Česku patří mezi nejrozšířenější a nejstarší organizace spojené s dobrovolnictvím například sbory dobrovolných hasičů, Český červený kříž, spolky, které se starají o značení turistických tras, údržbu památek a podobně, sdružení a humanitární organizace, které se věnují pomoci zdravotně postiženým nebo sociálně slabším, ale také organizace zaměřené na práci s dětmi a mládeží, tělovýchovné jednoty a skupiny ochránců přírody.

Dobrovolnická centra
Fenomén dobrovolnictví má od roku 2001 svou pravidelnou mezinárodní konferenci v Kroměříži. Na různých místech kraje vznikají také dobrovolnická centra. Do dobrovolnických aktivit se v různém rozsahu na území Zlínského kraje zapojují u různých organizací stovky lidí. Nelze ani všechny vyjmenovat.
Jedním z dobrovolnických center je například vsetínské občanské sdružení Adorea. Působí jako prostředník mezi zájemci o dobrovolnickou službu a přijímajícími organizacemi, které mají zájem o práci dobrovolníků. Dobrovolnické centrum poskytuje servis služeb pro přijímající organizace a dobrovolníky. Pro přijímající organizace jsou to služby, které zjednodušují zapojení dobrovolníka do organizace a ošetřují činnost v souladu se zákonem o dobrovolnické službě. Jedná se např. o pojištění dobrovolníka, proškolení, psychologické vyšetření tak, aby zapojení dobrovolníků vyžadovalo co nejmenší práci pro přijímající organizace. "Dobrovolníkům nabízíme možnost proplácení cestovného, pravidelných supervizí, poradenství a pomoc během zapojení, možnost vystavení osvědčení o dobrovolnické činnosti pro nezaměstnané a studenty, proplácení některých nákladů souvisejících s dobrovolnickou činností," uvedla vedoucí dobrovolnického centra Ivana Tomečková.
Adorea realizuje v současnosti dva dobrovolnické programy: Dobrovolníci v nemocnici a Pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, při péči o děti, mládež a rodinu v jejich volném čase.
Známé je také dobrovolnické centrum zlínského občanského sdružení Samari. Má tyto dobrovolnické programy: Děti a mládež, Senior, Handicapovaní, Krizové události, Zahraniční brigády. "Myslím, že dobrovolnictví je ideální formou pro vytvoření nových pevných vztahů a poznání skutečných hodnot, které nepřebije výše hrubé mzdy nebo slibná kariéra," svěřil se po skončení své brigádnické mise organizované sdružením Samari dvacetiletý student Petr, jeden z účastníků.
Zkušenost s dobrovolníky mají i charitní organizace. "S dobrovolníky pracujeme při pořádání každoroční Tříkrálové sbírky. Do koledování bývá u nás přímo zapojeno na 90 lidí. Všichni stráví při koledování a při nezbytné přípravě i několik desítek hodin času," řekl Josef Šebestík z Oblastní charity v Kroměříži.

Úřady věci fandí
Smysl dobrovolnictví a jeho místo v životě společnosti pozitivně vnímají i úřady. Zlínský kraj v posledních letech přispíval na dobrovolnické aktivity z podprogramu Rozvoj občanské společnosti částkou kolem 750.000 až 800.000 korun, v příštím roce to bude možná celý milion. "Práci dobrovolníků musí někdo profesionální organizovat. Přispíváme na mzdy těchto koordinátorů, na pojištění dobrovolníků a také na jejich vzdělávání," sdělila vedoucí oddělení neziskového sektoru Krajského úřadu Zlínského kraje Pavlína Nováková.
O významu dobrovolnictví nepochybuje ani Miriam Majdyšová ze zlínského úřadu práce: "My sami dobrovolnické pozice uchazečům o zaměstnání nenabízíme. Lidem bez zaměstnání jde především o získání placené práce. Ale uznáváme, že dobrovolnické aktivity v době nezaměstnanosti mohou mít pozitivní vliv na psychiku člověka, který jimi vyplňuje svůj volný čas. "

Vojtěch Cekota

 

Čtenost článku: 969

<<zpět