zpravodajství

Obce v kraji využívají rozhlas, stejně tak i internet

01.12.2008 - redakce

Zlínský kraj – Bez komunikace vládnout v obci nelze. A dávno pro ni nestačí jen úřední deska. Na rychlém přenosu informací z úřadu k obyvatelům se podílejí i nejmodernější technologie. K tomu přispěl i Zlínský kraj, když v minulosti například podpořil dostupnost širokopásmového internetu.
Moderním způsobem komunikuje s občany třeba obec Březnice poblíž Zlína. Využívá kabelovou televizi i internet. "Denně aktualizujeme zprávy obecního úřadu, kulturu, sport, společenskou kroniku a další rubriky," říká starosta Josef Hutěčka. O novinkách na obecním webu jsou zájemci informováni e-mailovými zprávami. Obec také publikuje v měsíčníku Naše dědiny, který vychází pod hlavičkou farnosti pro obce Březnice, Bohuslavice a Salaš.
"Radnice v Tlumačově považuje komunikaci s občany za jeden ze zásadních úkolů veřejné správy. Ke komunikaci využíváme všechny dostupné možnosti," ujišťuje starosta Jaroslav Ševela. Zejména za internetové stránky se rozhodně nemusí stydět. V soutěži Zlatý erb byly v roce 2006 a 2008 vyhlášeny jako nejlepší webové stránky v ČR v kategorii obcí. Na stránkách jsou umisťovány informace úředního charakteru i zprávy o akcích či informace spolků. V obci funguje místní rozhlas. Čtyřikrát do roka vycházejí tištěné Tlumačovské novinky.
V Bratřejově vydávají Obecní občasník. Je roznášen do všech domácností. Nejvíce je ale pro informování občanů používán obecní rozhlas. V roce 2006 jej obec částečně rekonstruovala. Byla instalována nová ústředna i bezdrátové vysílání pro obyvatele samot a okraje obce. "V příštích letech bude bezdrátové vysílání rozšířeno, protože drátové rozvody po sloupech jsou ve velmi špatném stavu. Věříme, že nám s tímto problémem jako v roce 2006 pomůže Zlínský kraj," uvedl starosta Antonín Tomšů.
Zejména infokanál kabelové televize, webové stránky a bezplatný tištěný Občasník, to jsou hlavní způsoby komunikace v Pozlovicích.  (vc)

Čtenost článku: 710

<<zpět