úvodem

Slovo hejtmana

01.12.2008 - redakce

Vážení spoluobčané,

po říjnových krajských volbách a ustavujícím jednání nového krajského zastupitelstva mám možnost Vás na stránkách našeho magazínu poprvé pozdravit jako hejtman Zlínského kraje.
Politická soutěž, jejímž vyvrcholením byly právě krajské volby a následná koaliční vyjednávání politických subjektů zastoupených v novém zastupitelstvu, skončila zhruba v polovině listopadu.
Hned v začátku povolebního vyjednávání přistoupily všechny strany a politická uskupení, která jsou zastoupena v novém Zastupitelstvu Zlínského kraje na podmínky, které si ČSSD jako vítězná strana stanovila. Tím pro nás vznikla ideální situace nabídnout všem poměrné zastoupení v koaliční Radě Zlínského kraje.
Ukázalo se však, že tento návrh nebude možné realizovat, protože jednotlivé politické subjekty se začaly proti sobě vymezovat a bylo jasné, že spolupráce na této bázi není možná. Po velmi složitých jednáních jsme tedy začali hovořit o dalších formách koalic. Nakonec jsme došli k závěru, i když možná překvapivému. Ukázalo se, že ČSSD nejlépe naplní svůj volební program i závazek vůči voličům v koalici s ODS a KDU ČSL, v níž bude mít většinu.
Tímto složením koalice bude mít téměř 80 procent voličů své zástupce ve výkonném orgánu kraje. Koaliční smlouva, kterou ČSSD ve Zlínském kraji uzavřela, však dává možnost také zástupcům voličů KSČM a uskupení Starostové a nezávislí pro Zlínský kraj významně se podílet na výkonném řízení Zlínského kraje, a to prostřednictvím předsednictví ve výborech ZZK. Podotýkám, že součástí Koaliční smlouvy jsou naše nepřekročitelná minima, která zde uvedu.
Hradit za všechny pacienty regulační poplatky v nemocnicích zřizovaných, respektive zakládaných krajem, včetně poplatků za pobyt v těchto nemocnicích za osoby do 18ti let věku a seniory až do doby zrušení poplatků.
Nemocnice založené krajem, které jsou obchodními společnostmi, transformovat na základě realizačního projektu a v souladu s příslušnou legislativou na veřejné neziskové nemocnice.
Součástí Koaliční smlouvy je i společný závazek, že po dobu jejího trvání nebudou zdravotnická zařízení zakládaná Zlínským krajem privatizována, pronajata, nebude do nich umožněn vstup dalšího vlastníka a zařízení sociálních služeb zřizovaná Zlínským krajem nebudou po dobu trvání Koaliční smlouvy privatizována.
Chci jasně deklarovat, že budu spolupracovat se všemi, kteří o to mají zájem a chtějí kraj rozvíjet jako místo, kde budou spokojeně žít i děti našich dětí. Věřím, že těchto lidí, kterým není osud našeho kraje lhostejný, je v krajském zastupitelstvu většina.
Chci, aby krajská reprezentace pracovala jako kompaktní a vyvážený tým, v němž bude každý cítit svou důležitost i odpovědnost. Proto věřím, že se nám společně bude správa a rozvoj kraje dařit.

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman

Čtenost článku: 878

<<zpět