téma měsíce

Koordinace veřejné dopravy ve Zlínském kraji

03.11.2008 - redakce

Doprava v kraji bude během pár let zcela integrovaná.  |  foto: Ivo Hercík

Nastoupíte do autobusu, svezete se s ním k nejbližší vlakové zastávce, potom pojedete kus cesty vlakem a po vystoupení ještě kousek dalším autobusem. Nikde nebudete dlouho čekat. Žádný z navazujících spojů vám neujede. A platit budete jednou čipovou kartou... To je zatím poměrně smělá vize. Společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED) však systematicky pracuje na tom, aby se stala v blízké budoucnosti realitou.

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., zahájil svoji činnost na jaře roku 2006. Jeho zřizovatelem je Zlínský kraj. Sídlí v budově Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice ve Zlíně na Podvesné. Tato společnost převzala část úkolů, které dříve řešili pracovníci Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje. Podobné specializované organizace pro koordinaci jízdních řádů a vytváření integrovaných systémů veřejné dopravy vznikly i v dalších krajích.
V kompetenci pracovníků KOVED je i běžné každoroční připomínkování jízdních řádů a vytváření návazností regionální dopravy na dopravu celostátního významu. Shodou okolností v prvním roce existence KOVED přecházely České dráhy na takzvanou taktovou dálkovou dopravu, tedy na vedení rychlíků na hlavních tratích v pravidelných, například dvouhodinových intervalech. "Pracovníci KOVED strávili jeden rok tím, aby zajistili návaznosti regionální dopravy na tuto novou taktovou dálkovou dopravu," vysvětluje radní Zlínského kraje Petr Hradecký.

Cílem je integrovaný systém
Zásluhou KOVED vzniklo ve Zlínském kraji nové zúčtovací centrum. To je mezičlánek, který umožňuje, aby cestující, kteří vlastní platební kartu určitého autobusového dopravce, mohli stejnou kartou platit za cestování i dalším třem provozovatelům linkové autobusové dopravy v kraji. Zúčtovací centrum umožňuje, aby se platby z čipových karet přesně rozdělily mezi zúčastněné dopravce. Jsou jimi společnosti ČSAD Vsetín, ČSAD Bus Uherské Hradiště, Krodos Bus a Karel Housa – Housacar. Cestující mohou této možnosti využívat od listopadu roku 2007. Hned v prvních měsících fungování tohoto systému prošly přes zúčtovací centrum mezi různými dopravci platby v objemu desetitisíců korun. Od letošního září se do systému začlenily také Kroměřížské technické služby, které provozují MHD v Kroměříži.
KOVED pracuje společně s Odborem strategického rozvoje KÚ ZK také na větším projektu, který by měl čerpat peníze z Regionálního operačního programu. Celý projekt se skládá ze tří vzájemně propojených částí. První část spočívá ve vybavení všech dopravců novými moderními odbavovacími zařízeními. "Mnozí používají platební terminály staré až deset let, které nejsou schopny akceptovat moderní čipové karty některých výrobců. Terminály v autobusech nyní neumí číst také modernější karty, které zavedly ve svém provozu České dráhy," uvedl krajský radní pro dopravu.
Další částí projektu bude vytvoření centrálního dopravního dispečinku, který by časově koordinoval všechny druhy veřejné dopravy na území kraje. To znamená, když někdo například přijede vlakem s menším zpožděním na nádraží do Zlína, aby dispečink pozdržel o pár minut také odjezdy navazujících autobusů z autobusového nádraží. A naopak. Totéž bude platit i pro přestupní zastávky kdekoliv na cestě.
V poslední části tohoto systému jde také o to, aby se významná přestupní místa vybavila elektronickými informačními systémy, které budou čekající cestující v reálném čase informovat o poloze a případném zpoždění spojů, na které čekají.
Celý projekt by se mohl realizovat v roce 2009.
"O všech těchto krocích musíme přesvědčit i dopravce. Někdy to totiž berou jako něco, co směřuje proti nim. Musí však pochopit, že to nejsou kroky, které by jim měly komplikovat život, ale že jde o opatření, která ve svém souhrnu povedou k větší ekonomičnosti provozu veřejné dopravy," zdůraznil Petr Hradecký.

Co chystá nový grafikon
Jedním z konkrétních problémů, kterými se zabývali pracovníci KOVED při přípravě nových jízdních řádů, je zrušení zastávky mezinárodních rychlíků InterCity v Horní Lidči. "Hledali jsme řešení, aby dopad na obyvatele této části kraje byl minimální. Do Horní Lidče proto budou nově zajíždět tři rychlíky, které dosud končily ve Vsetíně. Od dalšího rychlíku bude mezi Vsetínem a Horní Lidčí spojení alespoň v pondělí ráno a v pátek večer osobním vlakem," prozradil Zdeněk Procházka něco z novinek, které vstoupí v platnost 14. prosince 2008. Pro obyvatele západní a jižní části Zlínského kraje se od nového grafikonu zlepší také vlakové spojení s jihomoravskou metropolí. Každé dvě hodiny pojede rychlík z Olomouce přes Břeclav až do Brna, jízdní doba z Otrokovic bude asi hodinu a čtvrt.
Vojtěch Cekota

Čtenost článku: 749

<<zpět