zpravodajství

Začala výstavba zóny v Holešově

03.11.2008 - redakce

Holešov – Výstavba nezbytné infrastruktury, která je předpokladem otevření Strategické průmyslové zóny v Holešově, začala. Po dokončení prací, které je plánováno na konec roku 2009, bude plocha o rozloze 360 hektarů připravena na vstup investorů.
Stavební práce si vyžádají přibližně 700 milionů korun. V tom ale nejsou započteny například náklady na výstavbu vedení velmi vysokého napětí od Hulína. Tuto investici bude financovat hlavně soukromá distribuční společnost.
Zóna bude disponovat moderním přístupem na vnější dopravní infrastrukturu. Na trať Kojetín – Valašské Meziříčí bude napojena železniční vlečkou o délce 770 metrů. Na jihovýchodním okraji Holešova pak vznikne pětiramenná okružní křižovatka o průměru 40 metrů. Bude optimálním řešením dopravní situace z hlediska bezpečnosti, rozčlenění dopravních proudů a zklidnění dopravy. Jedno z ramen této okružní křižovatky vytvoří napojení na rychlostní komunikaci R49.
"Součástí této etapy výstavby průmyslové zóny je také projekt nové budovy meteorologické stanice. Jeho součástí je i přesun meteorologických měřicích přístrojů, které budou umístěny na oploceném pozemku o velikosti 400 čtverečních metrů. V místech, kde se okraj zóny blíží k zástavbě, vzniknou protihlukové valy, samozřejmostí je pak splašková kanalizace s vyústěním na čistírnu odpadních vod v Holešově. Dešťové vody budou odváděny do suchého poldru a následně do říčky Mojeny," poznamenal výkonný ředitel společnosti Industry Servis ZK Jakub Černoch. Tato firma, kterou stoprocentně vlastní Zlínský kraj, má na starosti přípravu zóny.
Plný provoz zóny se očekává v roce 2012, kdy budou všechny pozemky obsazeny investory. Podle studie, kterou zpracovali přední čeští ekonomové Petr Zahradník a Jan Jedlička, vzroste díky zóně hrubý domácí produkt celého území střední Moravy. V regionu má taky do šesti let vzniknout až 12.000 nových pracovních míst. (vc)

Čtenost článku: 719

<<zpět