zpravodajství

Termín pro výměnu občanských průkazů se přibližuje

01.09.2008 - redakce

Zlínský kraj – Krajský úřad Zlínského kraje upozorňuje občany, že se letos završuje závěrečná etapa výměny občanských průkazů bez strojově čitelné zóny. Do 31. prosince 2008 jsou držitelé občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 2003 povinni je vyměnit za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji. Zákonná lhůta pro vyřízení nového občanského průkazu je 30 dnů. Žádost o vydání občanského průkazu je proto třeba předložit nejpozději do 30. listopadu 2008, a to osobně nebo prostřednictvím zástupce pouze na originálním tiskopisu, který má k dispozici každý matriční úřad. Správní poplatek se v tomto případě nevybírá.
Žadatel vyplní formulář a k němu předloží odpovídající fotografii, dosavadní občanský průkaz a další doklad o změně potvrzující nové údaje (například oddací list, doklad o získání akademického titulu či potvrzení o změně místa trvalého pobytu). Nový občanský průkaz pak může žadatel převzít u kteréhokoliv matričního úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvede v žádosti. Dosavadní občanský průkaz občan odevzdá až při převzetí nového.
Povinná výměna občanských průkazů se netýká občanů narozených před 1. lednem 1936, kteří jsou držiteli občanských průkazů bez strojově čitelné zóny a údaje v občanském průkazu souhlasí se skutečností. Jedná se o občanské průkazy typu knížka nebo typu růžová karta, ve kterých je vyznačena doba platnosti "bez omezení" nebo "platnost prodloužena bez omezení". Tento si mohou ponechat. Od druhé poloviny roku 2000 jsou vydávány i občanské průkazy se strojově čitelnými údaji (typ zelená karta). Rovněž tyto občanské průkazy nepodléhají výměně a platí po dobu v nich uvedenou.
Pokud občan neprovede výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů v termínu, stane se tento po 1. lednu 2009 neplatným dokladem a jeho držitel by mohl mít problém při prokazování své totožnosti a vystavil by se zbytečným sankcím. (red)

Čtenost článku: 758

<<zpět