zpravodajství

Zprávičky zkraje

01.09.2008 - redakce

Projekt pro společnou budoucnost
Zlín
– Středisko rané péče EDUCO Zlín v květnu 2008 ukončilo dvouletý projekt s názvem "Naše společná budoucnost", který se uskutečnil v rámci projektů Evropské unie SROP. Cílem projektu byla příprava a realizace vzdělávacích kurzů pro rodiče dětí se zdravotním postižením a rodiče bez stálého zaměstnání. V průběhu dvou let proběhla realizace 31 kurzů a seminářů, kterých se zúčastnilo celkem 96 rodičů. Rodiče se mohli vzdělávat v oblastech: práce na počítači a internetu, anglický jazyk, základy účetnictví a další. Projekt umožnil také vytvoření jednoho nového pracovního místa. Rodiče přivítali přizpůsobení kurzů a seminářů jejich časovým možnostem účasti, u některých bylo zajištěno i hlídání dětí. Posláním střediska je poskytovat pomoc a podporu rodinám s dětmi s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením a ohroženým vývojem ve věku od narození do sedmi let v regionu Zlínského kraje. Služby jsou bezplatné. Více o projektu se dozvíte na www.ranapecezlin.cz.

Hvězdárna má nový dalekohled
Vsetín
– Zbrusu novým dalekohledem se může pochlubit vsetínská hvězdárna. Přístroj značky Newton, pro který teď hvězdáři hledají jméno, nahradil původní, technicky méně dokonalý přístroj. Vsetínští astronomové tak mohou pozorovat mnohem více těles na noční obloze. Dalekohled má čtyřikrát větší plochu hlavního zrcadla než původní přístroj, což znamená, že hvězdáři mohou pozorovat mnohem jemnější detaily. Nový dalekohled si vyžádal z rozpočtu Muzea regionu Valašsko částku ve výši 25.000 korun.

Kroměřížská radnice vydala průvodce sociálními službami
Kroměříž
– Pětaosmdesát stran naplněných informacemi pro všechny uživatele a poskytovatele sociálních služeb v regionu obsahuje brožura, kterou vydala kroměřížská radnice. Publikace nazvaná Průvodce sociálními a souvisejícími službami v Kroměříži a okolí je součástí projektu Komunitní plán sociálních služeb na Kroměřížsku. Brožura přehledně, stručně a srozumitelně informuje všechny osoby nacházející se v tíživé životní situaci o tom, kde mohou najít pomoc v případě potřeby.

Akce Děti pomáhají dětem pokračuje i po prázdninách
Zlínský kraj
– Charitativní akce Děti dětem, která chce pomoci sociálním a zdravotnickým zařízením na území jižní a jihovýchodní Moravy, pokračuje i v roce 2008. Odborná porota vybrala z výtvarné a literární soutěže celkem dvanáct obrázků a básní, které seřadila do speciálního kalendáře pro rok 2008. Každý měsíc je věnován jednomu zařízení, které se soustřeďuje na pomoc znevýhodněným či jakkoliv hendikepovaným dětem. Měsíc září je věnován dětskému oddělení nemocnice v Uherském Hradišti. Chcete-li pomoci dětem v uherskohradišťské nemocnici, číslo vúčtu je 218015918/0300, variabilní symbol je 809.

Čtenost článku: 803

<<zpět