zpravodajství

Zlínskému kraji se daří zvyšovat zájem o učňovské obory

04.08.2008 - redakce

Zlín – Již dlouhodobě se na trhu práce projevuje potřeba zaměstnanců se stupněm středního vzdělání s výučním listem, zvláště u oborů strojírenství a stavebnictví. Zlínský kraj se proto rozhodl tuto situaci řešit. Po konzultacích s podnikateli přijal řadu opatření. Jedním z nich je uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hejtmanství na projekt Podpora řemesel v odborném školství.
Absolventi základních škol, kteří začnou studovat některý z preferovaných stavebních a strojírenských oborů, pobírají finanční podporu. V prvním ročníku získávají 300 korun měsíčně, v druhém 400 a třetím již 500 korun. Žák ale nesmí mít v daném měsíci neomluvenou absenci. K tomu mohou jednorázově získat další peníze za vyznamenání. V prvním ročníku jde o částku 1.500 korun, v druhém 2.500 a v třetím již 5.000 korun. Tento systém již fungoval ve školním roce 2007/2008. "Tento projekt je realizován pouze ve Zlínském kraji. Ostatní kraje se ale kvůli nezpochybnitelným úspěchům programu od nás postupně inspirují, hovoří se o tom i na ministerstvu školství," uvedl náměstek hejtmana Josef Slovák, který má mimo jiné na starosti právě školství.
Projekt se osvědčil. Ve školním roce 2007/2008 se podařilo zastavit pokles zájmu o vzdělávání v podporovaných oborech, v nadcházejícím školním roce se pak ke studiu oborů vymezených programem přihlásilo o zhruba 50 procent více absolventů základních škol. Druhotným efektem projektu bylo i snížení absence žáků, a tím i zlepšení prospěchu. "Výsledky lze považovat za výrazný úspěch, zvláště pokud přihlédneme ke skutečnosti, že kvůli demografickému propadu vycházelo letos z devátých tříd o 260 žáků méně," řekl Slovák.
Na odměňování učňů letos Zlínský kraj vynaložil zhruba 700.000 korun, v příštích letech to zřejmě bude kolem tří až čtyř milionů korun ročně. "Jedním z cílů projektu je vrátit řemeslu jeho společenskou váhu. A to je možné jen tehdy, pokud bude dostatek kvalifikovaných řemeslníků," podotkl Slovák. Více informací k programu, včetně výčtu podporovaných učebních oborů, lze nalézt na adrese www.zkola.cz. (red)

Čtenost článku: 580

<<zpět