zpravodajství

Zprávičky z kraje

31.12.2007 - redakce

Baťa dostal ocenění za své sociální cítění
Londýn
- Tomáš Baťa převzal 20. listopadu v sídle královské rodiny v Londýně prestižní cenu za 70 let svého působení podnikatele se sociálním cítěním. Ocenění předal britský vládní kancléř Alistair Darling. Cena je udělována významným osobnostem, které vynikají nejen v podnikání, ale i při uplatňování zásad sociální odpovědnosti podnikání. Udělené uznání oceňuje Baťovu celoživotní pomoc a loajalitu k rodné zemi. Tomáše Baťu za propagaci a pomoc České republice v zahraničí ocenilo již Ministerstvo zahraničních věcí ČR udělením vyznamenání GRATIAS AGIT v roce 2005. Kromě jiného byla tímto vyznamenáním oceněna i pomoc Tomáše Bati při vstupu České republiky do OECD a šíření dobrého jména naší země v zahraničí.

Otrokovická charita pomáhá ukrajinským dětem
Otrokovice
- Více než sto krabic dětského zimního oblečení nashromáždila Otrokovická Charita sv. Anežky v rámci dobročinné akce na podporu ukrajinských dětí. V jejím bohulibém úsilí jí pomohli žáci otrokovických základních škol a jejich ředitelé. Sbírka pomůže ukrajinským dětem ve Státním dětském domově Zalučja. V tomto zařízení žije sto čtyřicet dětí ve věku od sedmi do osmnácti let, s různým stupněm zdravotního a mentálního postižení. V téměř rekordním čase sesbíraly školy od třetího do sedmého prosince více než sto krabic kvalitního dětského zimního oblečení, které dobrovolnice z Charitního šatníku roztřídily a připravily k expedici.


Národní památka bude kompletně opravená
Staré Město
- Slovácké muzeum v Uherském Hradišti chystá generální rekonstrukci Památníku Velké Moravy. Kromě celkové opravy národní kulturní památky počítá projekt také s výstavbou nové expozice. Investiční záměr je zhruba 30 milionů korun. Kvůli chybějícímu zateplení může být památník v provozu jen v teplých měsících. Po opravě bude moci přijímat návštěvníky po celý rok. Památník Velké Moravy patří mezi nejvýznamnější národní kulturní památky. Budova byla postavena v letech 1959 až 1960 nad základy první objevené a uznané stavby z doby velkomoravské, kostela Na Valách.


Děti pomáhají dětem
Zlínský kraj
– Charitativní akce Děti dětem, která chce pomoci sociálním a zdravotnickým zařízením na území jižní a jihovýchodní Moravy, bude pokračovat i v roce 2008. Odborná porota vybrala z výtvarné a literární soutěže dvanáct obrázků a básní, které seřadila do speciálního kalendáře pro rok 2008. Každý měsíc je navíc věnován jednomu zařízení, které se soustřeďuje na pomoc znevýhodněným či jakkoliv hendikepovaným dětem. Měsíc leden je věnován domovu Hrádek Fryšták, který se stará o děti a mládež s různým stupněm mentálního postižení. Chcete-li pomoci domovu Hrádek, číslo jeho účtu je 218015918/0300, variabilní symbol je 801.

Čtenost článku: 769

<<zpět