informace krajského úřadu

1. prosinec se stal Světovým dnem boje proti AIDS

04.12.2007 - redakce

Virus HIV ničivě zasahl celý svět. | repro: ODK

S objevem účinku antibiotik a antivirotik v minulém století se část odborníků domnívala, že infekční choroby se v budoucnu stanou podřadným problémem. Bohužel, není tomu tak. Účinná léčba infekčních nemocí stále není v rozvojovém světě běžně dostupná a mikroby nás znovu a znovu překvapují svou přizpůsobivostí. Jednou z těchto nemocí je HIV/AIDS. Virus lidského imunodeficitu (HIV), který je původcem onemocnění zvaného AIDS (získaný syndrom selhání imunity), byl popsán teprve v roce 1983.

Průběh onemocnění
Virus pomalu ničí imunitní systém člověka, životně důležitou obranu proti nemocem. Viru to může trvat i několik let, než zničí imunitní systém natolik, že se rozvine onemocnění AIDS. Do té doby se člověk může cítit zdráv a nemusí vědět, že je virem nakažen, nebo-li je HIV pozitivní. Nepozná to na něm ani jeho okolí.
K projevům onemocnění AIDS dojde až při takovém porušení obranného systému, kdy se nemocný jedinec není schopen bránit proti mikroorganizmům, které se vyskytují zcela běžně a pro zdravého člověka jsou neškodné. Avšak u člověka, jehož imunitní systém je v důsledku nakažení virem HIV velmi poškozen, mohou vyvolat závažné onemocnění, které se označuje AIDS.
Pokud víme, u naprosté většiny lidí nakažených virem HIV nakonec dojde k rozvoji AIDS. Doba, za jakou k rozvoji nemoci dojde, se případ od případu liší.
HIV pozitivní zůstává člověk trvale. Prozatím neumíme virus z těla odstranit. Dostupnou léčbou je možné množení viru v organismu omezit, zpomalit průběh nákazy a oddálit vznik nemoci AIDS. Při dodržování léčebného režimu mohou lidé infikovaní virem HIV žít téměř plnohodnotným životem, včetně zaměstnání, po dlouhou dobu. Při současných možnostech léčby a při včasném objevení infekce je to zpravidla více než 10-15 let.

Jak se virus HIV přenáší z jedné osoby na druhou?
Virus HIV je v dostatečné koncentraci umožňující přenos nákazy pouze v krvi, spermatu, poševním sekretu a v mateřském mléce.
Cesty přenosu nákazy jsou tedy čtyři:

 • nechráněný pohlavní styk homosexuálních i heterosexuálních osob
 • společné používání nesterilních jehel, stříkaček, dalších pomůcek a společných roztoků drogy u narkomanů
 • transfuze krve v zemích, kde krevní konzervy nejsou testovány na virus HIV
 • z matky na dítě během těhotenství, při porodu a při kojení.

Virus HIV se nepřenáší:

 • dotykem, podáním ruky, objetím, společenským polibkem nebo kontaktem se slzami
 • na plovárnách nebo na toaletách, ručníky
 • prostřednictvím jídla, jídelních příborů a nádobí
 • kašlem a kýcháním
 • zvířaty nebo hmyzem
 • Při každodenním kontaktu, ať už pracovním nebo společenském, neexistuje žádné riziko přenosu viru HIV.

HIV/ AIDS ve světě
Dnes žije na světě asi 40 000 000 lidí, kteří jsou HIV pozitivní. Problém HIV/AIDS byl původně objeven v homosexuální menšině, ale v současné době se týká všech.
Jednotlivé části světa mají v šíření této nákazy svá specifika. Na Ukrajině je HIV/AIDS problémem především nitrožilních uživatelů drog. V rozvojovém světě se nemoc šíří nejčastěji heterosexuální cestou.
V subsaharské Africe se tento problém týká osob v produktivním věku a dětí, které se narodí jako HIV pozitivní, nebo sirotků po rodičích zemřelých na AIDS. Ve vyspělém světě je homosexuální a heterosexuální přenos zhruba v rovnováze.

Situace v ČR a ve Zlínském kraji
V České republice bylo koncem srpna 2007 registrováno přes 1000 HIV pozitivních osob, ve Zlínském kraji podle posledních dostupných údajů 21. Jde o osoby, které se nechaly otestovat a jsou v péči některého z AIDS center. Odhaduje se, že ve skutečnosti je pozitivních 5x až 10x víc. Pro názornost, to znamená, že jeden z tisíce obyvatel ČR by mohl být HIV pozitivní. Je to málo nebo moc? Situace v České republice byla donedávna vcelku příznivá v porovnání s ostatním světem.
Co začíná být znepokojující, je v poslední době zrychlující se trend přibývání nových HIV pozitivních osob v posledních letech. Jen v letošním roce přibude víc jak 100 nových HIV pozitivních.

Rizika a prevence
Riziko nákazy stoupá s rostoucím počtem sexuálních partnerů, zvyšuje se pravděpodobnost, že se setkáte s někým, kdo je infikován virem HIV. V našich podmínkách je rizikový především sexuální kontakt s cizinci ze zemí, kde je vyšší promořenost HIV (subsaharská Afrika, Jihovýchodní Asie, východní Evropa – postsovětské země, hlavně Ukrajina, z evropských zemí pak Španělsko a Itálie). Ale rizikový je v podstatě každý nechráněný sexuální kontakt, a to nejen z pohledu HIV/AIDS.
Ostatní pohlavní nákazy riziko přenosu viru HIV zvyšují. Některé sexuální praktiky s sebou nesou vyšší riziko přenosu infekce. Naopak jsou techniky, které toto riziko snižují nebo zcela eliminují (podrobnosti viz www.khszlin.cz ). Nejdůležitější v prevenci přenosu je vzájemná partnerská věrnost.
V prevenci přenosu nákazy z matky na dítě hraje nejdůležitější roli pravidelné vyšetřování těhotných žen v průběhu těhotenství. Včasnou a správnou léčbou se dá riziko přenosu snížit na minimum. Díky zavedenému testování a rutinní léčbě HIV pozitivních těhotných jsou v České republice zatím evidovány pouze 3 pozitivní děti, které se narodily HIV pozitivním matkám.

Kde se nechat otestovat?
Možností testování na virus HIV existuje několik. Test může provést ošetřující lékař, kožní lékař, nebo se lze nechat vyšetřit ve specializovaných poradnách HIV/AIDS na pobočkách zdravotního ústavu, které jsou ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně.

Onemocnění HIV/AIDS je hrozba, ale kdo má dostatek informací a podle nich se chová, snižuje riziko své nákazy na minimum. Používání ochrany při pohlavním styku patří mezi ta nejzákladnější pravidla při obraně před touto smrtelně nebezpečnou chorobou.

MUDr. Hana Tkadlecová,
MUDr. Ludmila Brachtlová
Krajská hygienická stanice
Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Čtenost článku: 1303

<<zpět