téma měsíce

Chráněné dílny nabízejí uplatnění postiženým

03.12.2007 - redakce

Chráněná dílna na Lazech ve Zlíně.  |  foto: Ivo Hercík

Města a obce okresů Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště a Kroměříž jsou dlouhodobě charakteristické přítomností schopných, podnikavých a samostatných lidí, kteří jsou zvyklí se o sebe a své rodiny kvalitně postarat. Pro důstojný život je kromě jiného nutná také dobrá práce. Pro řadu lidí, především se zdravotním či mentálním postižením, je však velmi obtížené takovou práci najít. Těmto spoluobčanům pak nabízí možnost uplatnění například řada chráněných pracovišť i chráněných dílen v celém regionu.

Nejprve k definici
Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dílna vzniká na základě dohody s úřadem práce. V takové dílně musí být více než 60% zdravotně postižených zaměstnanců. Chráněná dílna musí být provozována po dobu nejméně dvou let. Pracovní úřady pak mohou na její vytvoření poskytnout příspěvek, jehož výše na zřízení jednoho pracovního místa může činit maximálně osmi až dvanáctinásobek průměrné mzdy. V rámci Zlínského kraje existují chráněné pracovní dílny prakticky ve všech větších městech. Některá chráněná pracoviště jsou určena pro lidi se zdravotním postižením, jinde dostávají příležitost osoby postižené mentálně. V obou případech je však většinou třeba příslušných stavebních úprav a větších nároků na personál, který s postiženými spolupracuje. Společně pak zaměstnanci vyrábějí široké spektrum výrobků.

Od mýdel až po obuv
Výrobě pracovních oděvů a dalších ochranných pomůcek, jako jsou brýle, helmy nebo štíty, se věnují například zaměstnanci chráněné dílny, kterou ve Valašském Meziříčí zřídila firma Inzep centrum. Dílna funguje zároveň jako velkoobchod nabízející poměrně velký sortiment drogistických, čisticích a úklidových prostředků. Profesionální pracovní oblečení, jako jsou košile, haleny či pláště, ochranné pomůcky nebo zdravotní obuv, vyrábí také chráněná pracovní dílna staroměstské společnosti Primastyl. Dlouholetou tradici ve službách mentálně i zdravotně postiženým má Oblastní charita Uherské Hradiště. Její chráněná dílna funguje již od roku 1995 a v současné době zaměstnává celkem jedenáct zdravotně postižených lidí, od nevidomých, neslyšících až po epileptiky. Tito zaměstnanci se věnují šití oděvů a košíkářskému řemeslu. V rámci obchodní činnosti nabízí chráněná dílna při uherskohradišťské oblastní charitě také kraslice a sortiment výrobků ze šustí. Zhruba třicet lidí v devíti dílnách zaměstnává také zlínské centrum Slunečnice. Mentálně postižení pracovníci obstarávají například mýdlárnu a balírnu mýdla. "Cílem našeho projektu je nabídnout postiženým lidem zaměstnání, ve kterém mohou získat kvalifikaci a příslušné pracovní návyky, což jim dává větší šance nalézt uplatnění na trhu práce," uvedla ředitelka sdružení Slunečnice Miluška Zvonařová.

Centrum služeb postiženým
Jednou z nejstarších a nejvýznamnějších zlínských organizací, poskytující práci handicapovaným lidem, je obecně prospěšná společnost Centrum služeb postiženým. Přestože hlavní činností této organizace je poskytovat sociální služby, provozuje centrum hned několik chráněných dílen. Například v dílně Ergo na Lazech ve Zlíně najdou uplatnění především lidé se středním a těžkým mentálním postižením, kteří se věnují výrobě dekorativních svíček a lité keramiky. Jednotlivé postupy práce jsou uzpůsobeny možnostem pracovníků a jsou rozfázovány do co nejjednodušších dílčích kroků. Podobnou chráněnou dílnu tato společnost provozuje také v Otrokovicích, Uherském Hradišti nebo Kroměříži. Kromě různých dekorativních předmětů se postižení lidé v těchto dílnách věnují třeba výrobě mýdla.

Nabídka neodpovídá
Najít práci v chráněné dílně však komplikuje skutečnost, že většina z těchto pracovišť má zcela naplněnou kapacitu a poptávka tak převyšuje nabídku. Přestože postupně vznikají další chráněné dílny, není jich zatím dostatek. Ideálním způsobem tak zůstává domluvit se s konkrétním podnikem na možnosti zřídit chráněné pracovní místo. Informace o volných místech v dílnách získají lidé přímo v organizacích, které tato pracoviště zřizují, případně může pomoci také úřad práce.

Chcete pomoci? Kupujte
Příspěvek od pracovních úřadů však v žádném případě nepokryje náklady na provoz dílny. Proto jsou chráněná pracoviště mnohdy odkázána na dobrou vůli sponzorů. Přispět na provoz dílny však může každý. Většina těchto zařízení své výrobky prodává, a proto není snazší cesta, jak pomoci, než si nějaký výrobek zakoupit. Podnikatelé však mohou pomoci přímo postiženým lidem, pokud se rozhodnout ve své firmě zřídit chráněné pracovní místo. (don)

Čtenost článku: 3709

<<zpět