úvodem

Slovo hejtmana

03.12.2007 - redakce

Hejtman Zlínského kraje - Libor Lukáš

Vážení spoluobčané,
opět vstupujeme do závěru kalendářního roku, do příjemné a možná také trochu k zamyšlení vybízející atmosféry adventu a Vánoc. Tedy do období, v němž bilancujeme a ve svém životě se snažíme také trošku zpomalit, potěšit své blízké či pomoci potřebným. I já tyto dny vnímám jako krásné a svým způsobem výjimečné.
Proto jsem rád, když jsou v mém programu zařazeny akce, které mohou pomoci jiným a zároveň přinášejí potěšení mně i mým spolupracovníkům. Těší mě, že se nám také letos na podzim podařilo zorganizovat s Nadací Terezy Maxové velkou charitativní akci, jejíž výtěžek byl věnován na fond této nadace pro Zlínský kraj a my z něj tak budeme schopni opět podpořit ty nejpotřebnější – děti, které nevyrůstají ve svých rodinách. Určitě také během adventu navštívím jako každoročně své, troufám si říci, malé přátele v několika dětských domovech, které v průběhu celého roku podporuji. Rád načerpám novou energii z jejich dětského nadšení, potěšení z dárků i zvědavosti. Jsou to chvíle neopakovatelné a nezapomenutelné a prožívám je s velkou pokorou.
Mohl jsem také ocenit mnohaleté pravidelné dárce krve, kteří díky své zodpovědnosti a obětavosti umožňují zachraňovat životy jiných. Jsou to lidé různých profesí, vzdělání i názorů. Jedno ale mají společné – chuť nezištně pomáhat, a to je věc dnes velmi vzácná.
V tomto čase bychom se měli znovu zamýšlet nad tradičními hodnotami, jako jsou rodina, pomoc bližním, přátelství... Právě v našem regionu s křesťanskou tradicí jde o hodnoty, které bychom měli opečovávat, vštěpovat je našim dětem a budovat na nich náš životní postoj, který by měl být veden snahou být prospěšní především svému okolí, nikoliv jen sami sobě. Ať již okolí nejbližšímu, tedy rodině, nebo třeba naší společnosti ve veřejném či společenském životě. A ten je v našich městech a vesnicích díky vám velmi pestrý a bohatý.

Rád bych vám všem, kteří se na rozvoji naší společnosti podílíte a snažíte se pomáhat druhým, právě nyní upřímně poděkoval a popřál vám krásný advent, radostné Vánoce a šťastné vykročení do nového roku!

Čtenost článku: 785

<<zpět