informace krajského úřadu

Postřehy z Benzenu 2007

27.05.2007 - redakce

Hasiči zasahovali ve speciálních oblecích.  |  foto: Petr Zákutný

Historicky největší cvičení Krizového štábu Zlínského kraje s názvem "Benzen 2007" se 19. dubna uskutečnilo v katastru obcí Loukov a Osíčko na Kroměřížsku. Akce, do níž bylo zapojeno 320 osob a 109 kusů techniky, prověřila činnost všech složek integrovaného záchranného systému včetně armádních jednotek při přechodu od mimořádné události ke krizové situaci.

Myšlenka realizovat cvičení Krizového štábu Zlínského kraje se silným zastoupením Armády České republiky vznikla již 2. února 2005 při návštěvě hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše u 155. záchranného praporu v Bučovicích. V první fázi bylo navrženo šest reálných scénářů: radiační havárie, teroristický útok na sklad pohonných hmot, pád letadla do obytné oblasti, dopravní nehoda s únikem nebezpečných látek, požár výškové budovy, výbuch v chemické továrně.
Bezpečnostní rada Zlínského kraje na svém zasedání dne 22. června 2005 nejprve vyloučila realizaci cvičení ve větším městě s ohledem na ochromení provozu minimálně na šest hodin, poté vyloučila radiační havárii, která by přerostla ve vyhlášení nouzového stavu Vládou České republiky a rovněž vyloučila požár výškové budovy, kde by byl příliš malý prostor pro činnost armádních jednotek.
Byla přijata kompromisní varianta hrubého scénáře: Únik nebezpečné látky při dopravní nehodě u Čepro, a.s., středisko 08 Loukov.


Nejtěžší bylo plánování
Kolotoč příprav se rozjel okamžitě: prozkoumání prostoru, zpracování hrubého scénáře, určení termínu cvičení s ohledem na vegetaci, výběr přepravované nebezpečné látky tak, aby její vlastnosti byly v souladu s rozehranými účinky, tj. toxická, výbušná, aby se dobře šířila a kontaminovala prostředí, naplánování cvičení armádním útvarům do ročního plánu výcviku, zahajovací porada se všemi složkami IZS, objednávky ubytování a stravování, dohovory s Českými drahami, zpracování objížďky, pojištění účastníků cvičení, dohoda s ředitelkou Základní školy Loukov, se starosty dotčených obcí, s představiteli Čepro, a.s., naplánování ozvučení místa zásahu.
Vše bylo tedy připraveno podle plánu, ale příroda chtěla jinak. Přišly povodně 2006. Povodňové komise a krizové štáby najednou musely řešit skutečné krizové situace a 155. záchranný prapor byl přesunut k provádění záchranných prací ve prospěch Jihomoravského kraje. Hejtman Zlínského kraje proto rozhodl o odložení cvičení o rok.


Scénář cvičení
Bezpečnostní rada Zlínského kraje rozhodla o novém termínu cvičení – 19. dubna 2007. Scénář cvičení byl původní: na železničním přejezdu dojde k dopravní nehodě mezi automobilovou cisternou a cisternovým vlakem. Při likvidaci následků dopravní nehody dojde k výbuchu přepravovaného benzenu ropného a k šíření nebezpečné látky do obce Loukov. Pro zajištění záchranných prací je nutné vyhlášení stavu nebezpečí, je nutná evakuace lidí a dekontaminace osob a techniky. Činnost musí řídit starosta obce, Krizový štáb Bystřice pod Hostýnem a Krizový štáb Zlínského kraje.
Samotná příprava zahrnovala především rozmístění sil a prostředků na předem určených místech v terénu. Vojáci, hasiči, zdravotníci, policisté, žáci Střední policejní školy, starostové, učitelé a děti v základní škole, zaměstnanci Českých drah, zaměstnanci Čepro, a. s., Loukov – všichni zvládli přípravu na jedničku. Všechno bylo připraveno a zdárný průběh cvičení mohlo narušit pouze počasí.


19. dubna 2007
V 08. 50 dochází k dopravní nehodě a od tohoto okamžiku všichni účastníci cvičení plní své úkoly naprosto profesionálně. Připravený komentář téměř nebyl nutný, neboť souhra hasičů, zdravotníků, policistů a vojáků byla patrná na první pohled. Po ukončení zásahu na železničním přejezdu málokdo pochyboval o tom, že ve skutečnosti by to bylo jinak.
Při výjimečně veřejném zasedání krizových štábů skvěle navodil atmosféru krizové situace i hejtman Libor Lukáš a starosta Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Pánek, kteří předvedli příklad rozhodnutí o realizaci krizových opatření v praxi. Návrhy na řešení krizové situace všech odborníků v krizových štábech byly věrohodné a vyhlášení stavu nebezpečí uvedlo další část cvičení – evakuaci do humanitárního střediska a dekontaminaci některých občanů Loukova.


Evakuace základní školy
Nejsložitější část cvičení se odehrávala u Základní školy Loukov a hlavní roli zde hrály děti za doprovodu učitelů a Sboru dobrovolných hasičů z Loukova. Děti si maskování připravily samy a za celé cvičení zaslouží poděkování a obdiv. Nad hlavou jim přitom burácel vrtulník zachraňující osoby ze střechy a vedle byli další lidé evakuováni pomocí vysokozdvižné plošiny. Ukázka dekontaminace osob byla provedena důkladně a úplně.
V evakuačním středisku byly děti uvítány gulášem, tatrankou a minerálkou a mohly se podívat, jaké by je čekalo ubytování. Dekontaminace techniky zablokovala celou komunikaci Loukov – Osíčko. Ochrana evakuačního střediska byla provedena 231. pěší rotou Krajského vojenského velitelství Zlín. Vojáci v aktivní záloze se rovněž skvěle vžili do cvičení a ukázali své schopnosti a možnosti.


Jaké jsou závěry?
Scénář BENZENU 2007 byl postaven tak, že přímo nutil všechny ke spolupráci se všemi. Součinnost byla skutečně příkladná a nevadilo, že vlak měl 5 minut zpoždění, že zasedání krizových štábů se konalo poněkud odlišně, že vrtulník evakuoval tři osoby místo dvou osob. Všechno do sebe zapadlo a všechny cíle cvičení byly splněny. Do profesionální práce záchranáře nutila i věrohodná imitace výbuchů, šířícího se benzenu ropného i zranění, kterou ocenili zejména lékaři. Atmosféru cvičení umocnila i evakuace a dekontaminace provedená v praxi, vojáci v ochranných oblecích a další prvky.
Z hlediska krizového řízení je cenné především to, že členové krizových štábů pochopili a ujasnili si zákonem stanovené postupy řešení přechodu od "obyčejné" dopravní nehody k řešení krizové situace. Zde je nutné ocenit výkon rozhodujících představitelů orgánů krizového řízení – hejtmana Libora Lukáše, starosty Bystřice pod Hostýnem Zdeňka Pánka, starosty Loukova Antonína Zlámala a starosty Osíčka Václava Smolky.
Hlavním cílem bylo ukázat členům Krizového štábu Zlínského kraje, jak by vznikalo rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí, jak složitá by byla realizace tohoto rozhodnutí, jakých sil a prostředků lze použít a jaké dopady by mělo rozhodnutí krizových štábů na naše občany. Cvičení prověřilo Vnější havarijní plán provozovatele Čepro, a.s., středisko 08 Loukov, schopnost varovat a evakuovat obyvatelstvo před případným nebezpečím.
Jistě si nikdo nepřeje, abychom tato opatření museli v budoucnu použít. Ale nikdy nemůžeme vyloučit vznik krizové situace. Život s sebou prostě nese nejen radostné věci, ale i ty stinné stránky – katastrofy, havárie, teroristické útoky…. A dokud budou takové hrozby, musíme být na likvidaci jejich následků připraveni.

Ing. Karel Malinovský,
vedoucí oddělení pro zvláštní úkoly kanceláře hejtmana

Čtenost článku: 1132

<<zpět