úvodem

Slovo Hejtmana

21.03.2007 - redakce

Hejtman Zlínského kraje - Libor Lukáš


Vážení spoluobčané,
v polovině března se uskutečnila třídenní oficiální návštěva prezidenta České republiky a paní Livie Klausové ve Zlínském kraji. Lidé z našeho regionu, představitelé samospráv, nejrůznějších institucí i firem tak měli po dvou letech opět možnost setkat se při nejrůznějších příležitostech s hlavou našeho státu. S odstupem jen několika dnů mohu prohlásit, že šlo o návštěvu vydařenou a velmi pozitivní. Samozřejmě byla organizačně náročná, ale s tím jsme si dokázali s týmem mých spolupracovníků poradit.
Za mnohem důležitější však považuji dojmy, s nimiž prezident odjížděl, a také zájem občanů, který setkání s hlavou státu a jeho manželkou provázel. Byla to zaplněná náměstí v mnoha městech a obcích, doslova studenty po střechu "našlapaná" aula Univerzity Tomáše Bati nebo přeplněná posluchárna gymnázia v Kroměříži. Na naší třídenní cestě se uskutečnila také zastavení s velkým emociálním podtextem. Šlo zejména o návštěvu bývalé věznice v Uherském Hradišti. Tady se prezident dostal do prostor, kde byly zničeny životy mnoha našich spoluobčanů. Nic jsme nepřikrášlovali, nic neměnili - našel věznici takovou, jaká ve skutečnosti je. Nesmím zapomenout na návštěvu Svatého Hostýna, a mohl bych jmenovat mnoho dalších okamžiků, chci se však vrátit k pocitům prezidentského páru.
Při nejrůznějších příležitostech oba naši hosté, včetně svých doprovodů, zdůrazňovali, že se ve Zlínském kraji cítí dobře. Cesty do našeho regionu mají v porovnání s jinými kraji podle jejich slov mnohem osobnější atmosféru. Oceňovali celkovou upravenost našich měst i obcí a viditelnou péči, kterou lidé na Valašsku, Slovácku i Hané věnují svým domkům, pozemkům, svému majetku. Zejména pak vnímali mimořádnou srdečnost a pohostinnost zdejších obyvatel. Cítil jsem, že jde o pocity silné a velmi upřímné. A také já jsem si o to intenzivněji uvědomil, že přestože máme řadu starostí, na něž občas žehráme a s nimiž musíme bojovat, je život v našem kraji rozmanitý, příjemný a spousta věcí se nám daří.
A pokud se s něčím přesto potýkáme, umíme přitom spoléhat především sami na sebe, protože zodpovědnost a smysl pro řád a pořádek je typickou vlastností zdejších lidí, kteří navíc stále umí žít v pospolitých a přátelských vztazích.
Je nabíledni, že zásluhu na této skutečnosti, stejně jako na příjemných dojmech prezidenta a paní Livie, máte především Vy, občané. A já Vám za to děkuji.

Čtenost článku: 638

<<zpět