téma měsíce

Vánoce mohou být často příjemné i mimo domov

24.11.2006 - redakce

Vánoce v Domově důchodců v Lukově

Období Adventu, Vánoce jako takové a konec kalendářního roku jsou pro většinu lidí časem, ve kterém se snaží být co nejvíce se svou rodinou, navštěvují ty, na které přes rok nezbývá čas a užívají si pohodu slavnostní atmosféry. Ne každý však má tuto možnost. Řada lidí prožije i letošní Vánoce mimo svůj přirozený domov, v nemocnicích, zařízeních pro seniory či hospicích. Nejvíce se tato doba dotýká zřejmě dětí v dětských domovech a starých lidí.

Všichni zaměstnanci institucí, ve kterých lidé pobývají i o Vánocích, se svým klientům snaží tuto dobu maximálně zpříjemnit a v rámci možností navodit takovou atmosféru, která je nahrazením Vánoc prožívaných doma. Tradičně se vyzdobují prostory, peče se cukroví, pořádají se tematické přednášky a adventní či vánoční bohoslužby. Většina organizací zapojuje do činnosti přímo své klienty, kteří pomáhají s vánoční přípravou. V některých sociálních zařízeních je pravidlem uspořádat koncert, například ve spolupráci s některou ze základních uměleckých škol.


Pomáhat mohou všichni
Největší zátěž a zodpovědnost leží samozřejmě na samotném dětském domovu nebo hospici, přesto je velkou pomocí dobrá vůle sponzorů. Některé instituce mají sponzory stálé, kteří pomáhají po celý rok, jinde dochází k jednorázové pomoci, například právě před Vánocemi nebo před jinými většími svátky. Vždycky nejde jen o finančí dary, ale také o poskytnutí drobných dárečků pro klienty nebo jiných věcí, které potřebuje samotné zařízení pro svou činnost. Pomoci mohou i fyzické osoby. Stačí se obrátit na příslušný domov nebo zařízení, kde pracovníci poskytnou požadované informace. Lidé mohou darovat prakticky cokoli, od květin, vánočních ozdob až po nádobí nebo oblečení. Některé instituce pořádají charitativní sbírky a většina z nich má také přímo ve svých prostorách pokladničky, kam mohou lidé přispět například při návštěvě svých blízkých.


Důležité je vycházet z potřeb klientů
Jedním ze zařízení, kde tráví Vánoce lidé v závěrečném stádiu života, je hospic Citadela ve Valašském Meziříčí. Tam začíná vánoční období Adventem, během kterého se zdobí pokoje a začíná se péct cukroví. Pravidelně hospic organizuje koncerty, na kterých se podílí žáci uměleckých škol. "Pro nás je podstatné komornější provedení, protože situace a zdravotní stav našich klientů neumožňují žádné větší akce nebo shromáždění velkého počtu lidí," poznamenala pracovnice hospicu Ruth Kopecká s tím, že hospic také pravidelně poskytuje svým klientům drobné dárečky.
Ve zlínském Charitním domově pro matky s dětmi v tísni se poctivě věnují všem vánočním zvykům. Kromě tematických přednášek během Adventu je pro klienty připravována také mikulášská nadílka, přičemž dárky pro děti jsou hrazeny z prostředků Charity i sponzorů. Průběžně se peče cukroví a později i zdobí vánoční stromeček. "Naši klienti mají možnost pozvat si na Štědrý večer své příbuzné. Důležité je, aby se necítili sami," uvedla vedoucí domova Eva Danielová. "Všechny akce pořádáme podle návrhů klientů, protože Vánoce mají velmi silnou atmosféru a zvyšuje se také touha po rodině a sociálním společenství," dodala Danielová.
Kroměřížský dětský domov pořádá nejprve slavnostní vánoční besídku se stromečkem pro všechny děti a zaměstnance, většinou poslední nebo předposlední den vyučování. Na Štědrý den se pak zaměstnanci věnují pouze dětem, které neměly možnost odejít alespoň na tento den ke svým rodinám a v domově zůstaly. Děti vyrábějí vánoční ozdoby, pomáhají s pečením cukroví a podílí se i na přípravě programu. "Každý od nás dostane dáreček, na jehož zabezpečení spolupracujeme například s kroměřížskými školami. Velký dík patří také našim sponzorům, kteří pro děti hradí třeba rekreační pobyty," informovala sociální pracovnice domova Jiřina Cveková a dodala, že lidé mohou přinést vánoční dárečky dětem přímo do domova.

Lidé se i mimo domov cítí o Vánocích dobře
Zástupci všech zařízení, která poskytují domov svým klientům i o Vánocích, se shodují na tom, že se u nich lidé cítí dobře a o vánoční atmosféru nejsou nijak ochuzeni. (don)

Čtenost článku: 1374

<<zpět