úvodem

Slovo Hejtmana

23.11.2006 - redakce

Hejtman Zlínského kraje - Libor Lukáš

Vážení spoluobčané,
je už nepsaným pravidlem, že v čase, kdy končí kalendářní rok, máme přirozenou tendenci ohlížet se a bilancovat. Nemám teď v úmyslu předkládat seznam realizovaných akcí a projektů a hodnotit úspěchy i prohry. Takový "pohled" mi dovolte předložit až v příštím čísle společně s výhledem očekávaných událostí, jež nás čekají v roce 2007. Rád bych se nyní zastavil pouze u jednoho tématu, o němž jsem v posledních měsících hodně přemýšlel a věnoval mu také mnoho úsilí. Mám na mysli zahraniční vztahy, neboli svět za hranicemi naší všední reality. Kladete si otázku, proč uvažuji v těchto intencích? Zkusím se "odvolat" na svého oblíbeného Tomáše Baťu, jehož osobnost mě nepřestává fascinovat a inspirovat. V určité vývojové fázi svého podnikání ve valašské kotlině pochopil, že nemůže vyrábět boty jen pro Valachy nebo pro české občany. Tvrdá ochranářská opatření Francie či Velké Británie ho vedla za oceán. Díky tomu, že začal cestovat a zjišťovat, jak venku vypadá organizace práce, získal nové podněty pro své podnikání, na němž byla postavena úspěšnost a rozmach našeho regionu.
Proto vedle systematické práce, zacílené na postupné zvyšování kvality života přímo v našem kraji, věnujeme značnou pozornost také vnějším vztahům včetně naší zahraniční politiky. Během minulých měsíců jsme proto znovu "vystrčili tykadla" do světa, abychom zjistili, co my můžeme nabídnout a naopak, co se očekává od nás. Zkrátka, abychom hledali prostředí vhodné pro spolupráci.
Na podzim jsme zorganizovali hospodářskou misi do Ruska a na Ukrajinu, abychom v těchto teritoriích zkusili pootevřít dvířka zejména malým a středním podnikatelům z našeho regionu.
Velmi mě těší, že zvláště cesta do ukrajinského Lvova byla účastníky z hospodářské sféry hodnocena jako přínosná a navázali zde adresné obchodní kontakty, které budou nyní již sami rozvíjet.
V listopadu jsem zamířil na dálný Východ – a to do našeho partnerského regionu Shandong v Číně, abych i zde mohl připravit půdu pro uskutečnění významné podnikatelské mise. Právě tato cesta byla pro mě velkým námětem k přemýšlení a přinutila mě podívat se trochu z jiné perspektivy na naši suverenitu, s níž máme tendenci usínat na vavřínech hospodářské úspěšnosti západního světa. Čínská lidová republika pro nás představuje z mnoha ohledů zemi nutnou zvláštního zřetele, nicméně jsem si uvědomil, jaký obrovský potenciál skýtá především v podobě nepředstavitelné houževnatosti, píle, pracovitosti, zvídavosti, pružnosti a akceschopnosti tamních lidí. Tato velmoc objevuje a vyhledává různorodé know-how a právě nyní naši potenciální čínští partneři očekávají, s jakou konkrétní nabídkou výrobků, služeb či projektů v oblasti vzájemného podnikání, vzdělávání a výzkumu přijdeme. To je důležité poselství pro všechny schopné, odvážné a podnikavé lidi, kteří nepochybují o tom, že mají co nabídnout. Ale pozor: v Číně to tepe dynamikou a tempem, s nímž mohou držet krok jen ti, kdo jsou sami k sobě nároční a tvrdí.
Naplno jsem si uvědomil, jak jsme někdy s naší středoevropskou mentalitou váhaví, nerozhodní, pochybovační, jak často hledáme důvody, proč to či ono udělat nelze, místo abychom přemýšleli, jak se co nejrychleji posunout dál. A právě hledání nových pozic na světových trzích je jedna z cest, jak v globalizací propojených strukturách dnešní civilizace můžeme pomoci i rozvoji našeho regionu.
Vážení občané, nalaďme se nyní na příjemnou a možná i trochu melancholickou atmosféru předvánoční doby, v níž přemýšlíme, čím potěšit své blízké a současně vzpomínáme na své drahé. Pokusme se tento čas prožít co nejpěkněji. Přeji Vám krásné období Adventu i Vánoc a úspěšné vykročení do nového roku! A mějme stále na paměti, že odvážným štěstí přeje!

Čtenost článku: 804

<<zpět