zpravodajství

Zprávičky z kraje

25.06.2006 - redakce

  • Lidé nahlédli do útrob přehrad - Zlínský kraj - Povodí Moravy zpřístupnilo koncem června některé prostory svých zařízení, kam veřejnost obvykle nemá přístup. Stalo se tak v rámci Dnů otevřených dveří, které firma uspořádala od 21. do 25. května. "Na místě lidé získali informace o historii, technických parametrech, účelu a zajímavostech daného vodního díla. Po domluvě si mohli prohlédnout vybrané prostory, například řídicí centrum, strojovnu nebo injekční štoly," sdělila tisková mluvčí podniku Dana Meissnerová.
  • Novela zákona zvyšuje ochranu dětí - Zlín - Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí vešla v účinnost na začátku června. Nová právní úprava mimo jiné prohlubuje ochranu dětí, které jsou na základě žádosti rodičů opakovaně umisťovány do kojeneckých ústavů, dětských domovů a dalších zařízení, a dětí ohrožovaných násilím mezi rodiči nebo jinými fyzickými osobami. Nová právní úprava zvyšuje ochranu dětí také tím, že lékařům, kteří budou mít podezření na týrání či zneužívání dítěte nebo zanedbávání péče o ně, stanoví povinnost zajistit záznam o vzniku úrazu.
  • Děti zvládaly nástrahy "velkoměsta" - Vsetín – Více než tři stovky dětí vsetínských základních škol se počátkem června zúčastnily ve Vsetíně hlavního programu kampaně nazvané Dny bez úrazů. Děti si při něm vyzkoušely, jak bezpečně se umí pohybovat ve městě. Akci připravilo zdravé město Vsetín ve spolupráci se Společností pro komunitní práci. Organizátoři připravili pro děti zajímavou trasu městem plnou nástrah. "Žáci procházeli předem vyznačenou tratí, která křižovala i městské dopravní tepny. Při tom plnili nejrůznější úkoly související s dopravní výukou," informoval o průběhu akce Petr Kozel ze Společnosti pro komunitní práci.
  • Odborníci se sešli při debatě o historických zahradách - Kroměříž - Klub UNESCO Kroměříž uspořádal v první polovině června tradiční konferenci HISTORICKÉ ZAHRADY KROMĚŘÍŽ 2006 -Umění a společenský život v historických zahradách. Konference se zúčastnili majitelé a správci historických zahrad a další odborníci, kteří přednesli příspěvky např. na téma Architektonické skvosty v Jinošovské oboře na Třebíčsku, Jihočeské Nové Hrady a W.A.Mozart nebo Současný život v Palácových zahradách pod Pražským hradem.
  • Byly rozděleny ceny v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2005 - Zlín, Kroměříž – Čtyři tituly byly uděleny v letošním ročníku soutěže Stavba roku 2005 Zlínského kraje. Slavnostní vyhlášení soutěže se konalo v pondělí 22. května ve Vsetíně. Mezi vítěze patří například ubytovna s vinným sklepem a vinárnou v Mařaticích, chráněné byty v Polešovicích, výrobní hala firmy Gotschool Alcuilux v Hulíně či intenzifi kace a rozšíření ČOV Kroměříž.

Čtenost článku: 881

<<zpět