informace krajského úřadu

Pečovatelskou službu zajistí kraj s partnery

08.12.2005 - redakce

V poskytování pečovatelské služby dojde od začátku nového roku k výrazným změnám.

Bližší informace poskytl vedoucí Odboru sociálních věcí krajského úřadu Pavel Osoha.

Pečovatelskou službu zajistí kraj s partneryČeho se budou týkat změny, které nastanou po prvním lednu 2006 v provozování pečovatelské služby?

Až dosud pečovatelskou službu ve Zlínském kraji, kterou využívá na 2 500 klientů, zajišťovaly z velké části příspěvkové organizace zřizované krajem, případně nestátní organizace, zejména Charita. Rozsah angažovanosti kraje v poskytování pečovatelské služby byl v rámci České republiky výjimečný, neboť ve většině ostatních regionů tuto výrazně lokální sociální službu zajišťují již jen obce nebo nestátní organizace. Proto i Zlínský kraji rozhodl, že ji převede na obce a nestátní organizace, kterým současně poskytne fi nanční podporu.

Když se řekne pečovatelská služba, mnozí z nás si asi hned vybaví rozvoz obědů seniorům, to však zřejmě zdaleka není vše. Jaké spektrum pomoci vlastně pečovatelská služba nabízí?

Ze statistik vyplývá, že opravdu největší počet úkonů v pečovatelské službě spočívá v dovážce stravy. Její činnost je však mnohem širší. Pečovatelská služba je jednou z forem napomáhajících občanům, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí. Je poskytována nejen seniorům, ale také osobám se zdravotním postižením či rodinám, v nichž se současně narodily tři nebo více dětí. Dalšími činnostmi jsou například také koupele, práce spojené s udržováním domácnosti, nákupy, doprovod k lékaři či na úřady, průvodcovské a tlumočnické služby.

Kdo projevil zájem o převzetí krajské pečovatelské služby?

Již k 1. lednu letošního roku byla část pečovatelské služby převedena na obce Bojkovice, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Hvozdná, Chropyně, Koryčany, Kroměříž, Morkovice-Slížany, Napajedla, Otrokovice, Slavičín, Uherský Brod a Vizovice, tzn. na obce, které projevily zájem pečovatelskou službu za finanční podpory Zlínského kraje svým občanům poskytovat. V roce 2005 pak Zlínský kraj vyhlásil výběrové řízení pro převedení pečovatelské služby ve zbývajícím území regionu . Přihlásilo se celkem 19 subjektů, z nichž bylo Zastupitelstvem Zlínského kraje vybráno 16, z toho 3 obce a 13 nestátních organizací.

Jak změnu pocítí stávající klienti krajské pečovatelské služby?

Je třeba rozlišit, zda klientovi bude po 1. 1. 2006 službu zajišťovat přímo obec, nebo nezisková organizace. V případě obce klient změnu zřejmě vůbec nezaznamená. Stávající rozhodnutí o poskytování úkonů pečovatelské služby zůstávají i nadále v platnosti a budou obcím v závěru roku předána. Jinak to bude u občanů, jimž bude od nového roku poskytovat pečovatelskou službu nestátní organizace. Všem těmto občanům bude krajským úřadem vydáno správní rozhodnutí o ukončení poskytování pečovatelské služby s účinností k 31. 12. 2005. To však neznamená, že jim služby nebudou nadále poskytovány. Během prosince 2005 je navštíví zástupce příslušné nestátní organizace a projedná s nimi uzavření smlouvy o poskytování úkonů pečovatelské služby. Klienti tedy sami nemusí u nestátní organizace žádat o poskytování pečovatelské služby, neboť budou osloveni prostřednictvím pracovníků těchto organizací.

O pečovatelskou službu projeví dříve nebo později zájem noví žadatelé. Kam se mají obracet?

Podstatným subjektem v oblasti pečovatelské služby budou nyní obce, ať již službu bezprostředně poskytují či nikoliv. Pracovníci odborů sociálních věcí městských nebo obecních úřadů by tedy měli občanům poskytnout potřebné informace. Kromě toho občanům poradí pracovnice Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje, paní Slámová, na telefonu: 577 043 330. Také na webových stránkách kraje www.kr-zlinsky. cz jsou zveřejněny veškeré informace, které stávající klienti i potenciální žadatelé potřebují k tomu, aby zjistili, kdo v jejich obci pečovatelskou službu po 1. lednu zajišťuje. V závěru letošního roku bude dokonce k dispozici Katalog sociálních služeb Zlínského kraje s informacemi nejen o pečovatelské službě, ale také o dalších sociálních službách, které jsou ve Zlínském kraji poskytovány. Katalog bude zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách kraje a v tištěné podobě bude k nahlédnutí na obecních úřadech.

Nemusí se občané obávat, že pečovatelská služba v kraji nebude po předání jinému provozovateli fungovat?

V našem kraji máme zkušenosti s předáním pečovatelské služby na některé obce počátkem roku 2005, kdy nenastaly žádné výraznější problémy. V případě nestátních organizací vybraných Zastupitelstvem Zlínského kraje pak jde o organizace, které mají s poskytováním pečovatelské služby i dalších sociálních služeb dlouholeté zkušenosti.

Čtenost článku: 1377

<<zpět