zpravodajství

Hradiště zve studenty různých věků

08.12.2005 - redakce

Hradiště zve studenty různých věkůUherské Hradiště - Následovat trend celoživotního i vysokoškolského vzdělávání se odhodlalo vedení města Uherské Hradiště, když se před několika lety rozhodovalo, jak naložit s areálem bývalých kasáren získaným od Armády České republiky. A tak zde vedle zóny komerční a zóny bydlení vznikne také zóna školská. Její výstavba byla slavnostně zahájena 27. října a během několika měsíců se původní vojenské budovy přemění v Centrum celoživotního vzdělávání a Regionální vzdělávací centrum. Na fi nančním zabezpečení přestavby se podílí tři partneři. Největší část, asi 160 milionů korun, pochází ze strukturálních fondů Evropské unie, 23 milionů poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj a pro zbytek, cca 75 milionů korun, bude muset město sáhnout do vlastního rozpočtu.

O faktickém naplnění školské zóny nyní město jedná například s Univerzitou Tomáše Bati, Vysokou školou chemicko - technologickou v Praze, či univerzitami Palackého a Karlovou. "Kromě zlínské univerzity v našem kraji vysoké školství schází, a navíc jsem přesvědčen, že vysoká škola v našem městě je snem mnoha generací "Hradišťáků". A co se týče Centra celoživotního vzdělávání, to je jasný trend posledních let, který chceme následovat," řekl starosta města Libor Karásek.

Tempo stavebních prací bude poměrně rychlé - v srpnu 2006 by mělo být vše přichystáno tak, aby v září mohla školská zóna přivítat své historicky první studenty.

Čtenost článku: 893

<<zpět