zpravodajství

Univerzita má novou fakultu

08.12.2005 - redakce

Zlín - Přes dvanáct stovek studentů Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně přejde od nového roku na novou Fakultu aplikované informatiky (FAI). FAI je už čtvrtá fakulta, která se odloučila od původní Fakulty technologické. Její vznik podpoří transformace Institutu řízení procesů a aplikované informatiky. Fakulta bude mít sídlo v moderním areálu UTB na Jižních Svazích ve Zlíně. Podle rektora UTB se budou na nové fakultě vyučovat především bakalářské, magisterské a navazující doktorské studijní programy v oblasti chemického inženýrství a informatiky. Od počátku roku pověří rektor řízením dočasně pověřeného děkana, který bude mít za úkol řádně uskutečnit volby do akademického senátu. Ten pak do čela fakulty zvolí právoplatného děkana. V souvislosti se vznikem nové fakulty došlo i k výběrovým řízením na některá neobsazená pracovní místa.

Čtenost článku: 960

<<zpět