úvodem

Slovo hejtmana

06.12.2005 - redakce

Slovo hejtmana

Vážení spoluobčané,
v tomto pro nás vesměs trochu uspěchaném a zároveň krásném předvánočním období se k vám dostává první číslo nového měsíčníku, který pro vás začíná vydávat Zlínský kraj.

Pravidelně vám chceme prostřednictvím magazínu přinášet aktuální zprávy o činnosti krajské samosprávy a také zajímavé informace o dění z celého území našeho rozmanitého regionu.

Vydávání časopisu včetně jeho internetové verze považuji za velmi významnou součást naší vzájemné komunikace.

Budeme vám soustavně sdělovat, na čem pracujeme, co připravujeme, co se nám daří i s čím se potýkáme.

Dobré spravování věcí veřejných se neobejde bez otevřeného a upřímného dialogu. O ten usilujeme pořádáním mnoha různých setkání, diskusních fór, k nimž zveme především představitele měst a obcí celého regionu, zástupce společensko-vzdělávacích institucí, podnikatele i další osobnosti, jež mají k rozvoji našeho kraje co říct. Dorozumívání na této úrovni již funguje docela dobře.

Ale pak je tady běžný život každého z nás a ten se do politiky podle mne promítá stejně zřetelně jako takzvaná velká témata budoucnosti. Leckdo z nás možná přemýšlí, jak bude tento kraj vypadat za patnáct či padesát let, ale každého bezpochyby bezprostředně zajímá, zda v regionu najde práci s dobrou mzdou, zda se do ní dostane dopravním spojením, jaké ovzduší vlastně dýcháme, do jakých škol můžeme přihlásit své děti, jak je zajištěna péče o seniory či nemocné& A to je jen zlomek témat, která řešíme v rámci regionální samosprávy.

Jsem přesvědčen, že politika není nic, co by se mělo odehrávat někde v uzavřených zdech úřadů či stranických sekretariátů. Musí to být každodenní poctivá práce vzešlá z živé komunikace nás všech, z podnětů, které vy, občané, přinášíte.

Přál bych si proto, aby časopis zajímavě odrážel pestrost "normálního života" v našem regionu, aby vám poskytoval důležité informace a také, aby ve vás posílil váš zájem o věci veřejné, o tu politiku, která má moc učinit z našeho kraje prostor, v němž se budeme všichni dobře cítit.

Těšíme se na vaše náměty a ohlasy, které můžete zasílat buď do redakce, nebo přímo na mou adresu.

Přeji vám pěkné období adventu, krásné Vánoce a šťastný rok 2006!

Libor Lukáš
Váš hejtman

Čtenost článku: 943

<<zpět